Savez Baptističkih Crkava u RH

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama


Bader Mansour,
Glavni tajnik Saveza baptističkih crkava u Izraelu


Mnogi su nam pisali i raspitivali se o nama u ovim teškim vremenima. Hvala vam na vašoj ljubavi. Ovim putem šaljem novosti o situaciji i o tome kako ona utječe na naše crkve. Ovo pismo nije pokušaj objašnjenja svih problema ili zauzimanje strana, ovo je davanje aktualnih informacija i poziv da se molite za nas.

Opširnije...

Baptistička crkva Dubrava Zagreb započela je svoje djelovanje kao kućna grupa, a od 20.02.2005. je nastavila kao organizirana zajednica u iznajmljenom prostoru u Međugorskoj ulici. Uz poticaj i podršku BC Zagreb (Radićeva), starješine Josip Čeh, Stephen Bell i John Len su bili okosnica organiziranja i djelovanja crkve.

Opširnije...

„Gle, otvorio sam pred tobom vrata kojih nitko ne može zatvoriti, jer si, unatoč svojoj maloj snazi. sačuvao moju riječ i nisi se odrekao moga imena...“ Otk. 3:7,8

Vizija BCZM nadahnuta je odlomkom iz 1. Sol. 1,4-10, da živi po djelotvornoj vjeri, bude poznata po požrtvovnoj ljubavi i da bude glas nade evanđelja Isusa Krista na zapadnom dijelu grada Zagreba i šire.

Opširnije...

Počeci Baptističke crkve Zagreb sežu do daleke 1872/73 kad je u Zagreb stigao čovjek po imenu Heinrich Meyer i započeo proučavati Bibliju sa zainteresiranim ljudima u njihovim domovima. No, zajednica dobiva svoj oblik i ustroj nakon 1. svjetskog rata, a Ivan Zrinšćak postaje prvi punovremeni hrvatski baptistički propovjednik u ondašnjoj državi.

Opširnije...

Prvo svečano bogoštovlje u prostorijama BC Zadar održano je 9. listopada 1988. godine. Međutim, spomenuti sastanak nije se mogao dogoditi bez Božjeg djelovanja i prisutnosti u životima određenih pojedinaca koji su iskusili milost spasenja u Isusu Kristu.

Opširnije...

Prva okupljanja baptističkih vjernika u Varaždinu krenula su još tijekom domovinskog rata kroz suradnju misionarskog para Keith iz Kanade i pastora Nikole Vukova. Uz redovita biblijska proučavanja na nekoliko lokacija u Varaždinu, došla su i prva obraćenja i krštenja, ali tada nije došlo do osnivanja crkve.

Opširnije...

Baptistička crkva „Ihtus“ u Šibeniku započela je svoje djelovanje kao kućna grupa 1987. godine. Crkva je službeno osnovana godinu dana kasnije, 1988., kada se pastor Vladimir Mihoković-Miha s obitelji doselio u Vodice.

Opširnije...