Što nas čeka?

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

 
"Svršeni su računi ove godine. Bila je Boga mi crna po nas Hrvate. Dobrote nedoživismo nikakove, zla i premnogo. Kiša i tuča, poplava poharala zemlju... 9. studenoga ošinu nas strahoviti potres te uništi u našem liepom Zagrebu mnogo liepih nada. Ne samo ljudi, ne samo Madjari i Austrijanci, i narav se proti nama urotila, sve zlo je navalilo na nas biedne Hrvate. Hoće li bolje biti? Mora jedan put, ta gore nemože biti nego što je sada. Da se ta crna godina i ljuto zavši, padala je danas u Zagrebu tuča. Vrieme je toplo, vlažno kao u proljeće, sniegu ni traga. Mi stojimo moralno i materijalno u blatu. Hoće li Bog tome biednome narodu ikada pomoći? upitah se često za ovih zadnjih dana godine. Čovjek gotovo da sdvoji, toliko se pojavila kod nas kukavica, toliko ništarija i propalica, toliko ima lopovštine, da te groza hvata. Poštenje, dosljednost, karakter dan danas su kod nas gotovo suvišni pojavi."
Ovo je fragment iz dnevnika Augusta Šenoe kojeg je napisao na 'staro ljeto' 1880. Bilo je to posljednje Silvestrovo Augustova života. Imao je samo 43 godine života, kada je umro, 13.12.1881. godine. 
 
Teško možemo reći da je svaka sličnost s našom današnjicom slučajna.  I mi se pitamo se što nas čeka u novoj godini. Hoće li doista propasti Euro i  time dovedesti u pitanje i postojanje Europe kakve poznajemo? Hoće li nas poharati još jedna i još gora recesija? Hoće li biti nekih novih, ne daj Bože, ratova? Što će biti s našom djecom? Hoćemo li se ikada izvući iz moralnog i materijalnog blata? Odakle da izvučemo osmjeh i optimizam za novu godinu? Ili Šenoinim riječima: Hoće li Bog tome biednome narodu ikada pomoći?
 
Ni biblijskim piscima ovakvi osjećaji nisu strani. U Knjizi Propovjednika čitamo: 'Što je bilo opet će biti, i što se činilo, opet će se činiti, i nema ništa novo pod suncem. Ima li išta o čemu bi se moglo reći: „Gle ovo je novo!“ sve je već davno prije nas postojalo.' No, nasreću, to nije sve što Biblija ima za reći na tu temu. Knjiga znakovitog naslova, Tužaljke, uz sve ovo staro i zastrašujuće ipak ima  nadasve ohrabrujuću poruku: Dobrota Gospodnja nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo, Oni se obnavljaju svako jutro: tvoja je vjernost velika! To znači da se usprkos svemu Boža ljubav prema ljudima ne mijenja niti smanjuje. Uvijek možemo računati na nju. Zato će i veliki apostol Pavao reći u svojoj poslanici Korinćanima: 'Nikakva kušnja veća od ljudske snage nije vas zadesila. Bog je vjeran i neće dopustiti da budete kušani preko vaših snaga, nego će vam zajedno s kušnjom dati sretan ishod, da je možete podnijeti.
Ako s jedne strane imamo stvarnost kakvu imamo, s druge strane imamo  i mnogo veće Božje obećanje koje je moćnije i postojanije od svake krize. Božja dobrota nije nestala, milosrđe njegovo nije presušilo. Oni se obnavaljaju svako jutro. Božja je vjernost velika. S tom vječnom istinom želim svima vama dragi čitatelji blagoslovljenu novu 2012. godinu.