Dva krštenja u BC Emanuel u Varaždinu

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Varaždin 18. rujna 2022. (IBA) -  U varaždinskoj Baptističkoj crkvi 'Emanuel' kršteni su Petra i Noa. Njihova svjedočanstva govore o tome koliko je Bog silan, moćan i velik, kako ih je izvukao iz tame ovoga svijeta i kako će njihovi životi od trenutka spasenja proslavljati Njegovo sveto ime.

Marin Šestak govorio je o spasenju kao zamjeni. Isus se dragovoljno zamijenio s nama, a mi u svojem spasenju dragovoljno mijenjamo svoj život za Kristov plan i Kristovu misao. Čin krštenja obavili su p. Jonatan Vukov i Marin Šestak a nakon krštenja braća su molili za krštenike, za Božju zaštitu i vodstvo u njihovim životima. Radosni smo kao crkva kad vidimo i podsjećamo se na tu prvu ljubav prema našem Gospodaru koju imaju novoobraćenici. Molimo da se Isus proslavlja kroz živote Lane, Petre i Noe, kao i kroz cijelu našu crkvu.

Krštenje, svjedočanstva i cijelo bogoslužje mogu se pogledati na našem Youtube kanalu kao i na našoj facebook stranici - Bc Emanuel Varaždin.

Ranije ove godine, u ožujku krštena je sestra Lane koja nas je u svojem svjedočanstvu prije samog čina krštenja ohrabrila riječima kako bez Isusa i njegove žrtve život nema smisao, kako je njezin život dobio smisao i svrhu onog trenutka kad je shvatila da zbog Njegove smrti na križu ona sada stvarno živi i ima život vječni. Pastor pripravnik Marin Šestak imao je kratku propovijed o tome što je biblijsko krštenje. Čin krštenja obavili su p. Jonatan Vukov i Marin Šestak, a zajedništvo je nastavljeno uz Gospodnju večeru i zajednički ručak.