Doprinos konfesionalnog vjeronauka interkulturalnom obrazovanju

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Zagreb 17. rujna 2022. (IBA) - Održan je Stručni skup vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka u prostorijama Baptističke crkve Zagreb, na temu 'Doprinos konfesionalnog vjeronauka interkulturalnom obrazovanju“, uz sudjelovanje 50-tak sudionika.

Skup je započeo proslavljanjem Boga kroz čitanje Psalma 148 i dvije zajedničke pjesme. Nakon uvodnih riječi mr. sc. Svjetlane Mraz, riječi pozdrava uputila je ravnateljica Agencije za odgoj i obrazovanje dr. sc. Dubravka Brezak Stamać, a skupu je nazočio i Tomislav Tomasić, viši savjetnik za vjeronauk.

Predavanje na temu „Doprinos konfesionalnog vjeronauka suživotu u multikuturalnom društvu“ održala je prof. dr. sc. Ružica Razum, redovita profesorica na Katoličkom bogoslovnom fakultetu. Tom je prigodom posebno istaknula važnost religijskog obrazovanja za interkulturalno društvo te je informativno govorila o organiziranju vjeronauka u nekim europskim državama.

Govoreći o otvorenosti konfesionalnog vjeronauka prema temi interkulturalnosti i odgoja za suživot, prof. dr. sc. Razum je ukazala na potrebu izlaska iz stanja unutarnje crkvene zatvorenosti prema razvijanju dijaloga i kritičkog duha, kao i na važnost kompetentnosti nastavnika u područjima razvijanja znanja, stavova i vještina.
Na okruglom stolu „Iz perspektive vjeroučitelja različitih konfesija“, kojeg je moderirala mr. sc. Mraz sudjelovale su Silvija Hercog, dipl. učiteljica hebrejskog jezika i kulture u privatnoj osnovnoj školi Hugo Kon, Jelena Mihalić, vjeroučiteljica savjetnica RK vjeronauka u OŠ Jordanovac, Zagreb  i Helena Moguš vjeroučiteljica u Evanđeoskoj pentekostnoj crkvi Vukovar. 

Sudionice su govorile o provedbi vjeronauka, kao izbornog predmeta, u kršćanskim crkvama i školama, dok se u OŠ Hugo Kon provodi predmet hebrejskog jezika, povijesti i kulture, o važnosti otvorenosti prema drugim kršćanskim konfesijama i religijama s naglaskom na upoznavanje i razvijanje komunikacije iz čega može proizaći i suradnja.
Timothy Ivan Špičak, dipl. teolog i pastor Baptističke crkve Petrinja govorio ja na temu „Od izgrađivanja vlastitog identiteta do opremanja za suživot“ gdje je naglasio kako se u životu suočavamo s nekoliko statusa identiteta kao što su postignuti identitet, moratorij, preuzeti, tj. naslijeđeni identitet te difuzan identitet, dok je govoreći o suživotu istaknuo kako se to suočavamo s nekoliko oblika kao što su nametnuti suživot, sinkretizam, gdje se odričemo različitosti zbog suživota, simbioza, kao suživot zbog neke koristi te suživot u različitosti i uvažavanju za razvoj vlastitog identiteta.  

Špičak je pri tome naglasio kako je poziv vjeroučitelja poučavati djecu i mlade tako da oni izgrade svoj osobni identitet koji će biti utemeljen na Isusu Kristu, a koji će biti promišljen i postignut, a ne samo naslijeđen. Samo oni koji su sigurni u svoj vlastiti identitet mogu bez straha upoznavati druge i drugačije jer ih takva komunikacija neće udaljiti od temelja.  

Nakon održanih predavanja dane su informacije i obavijesti o projektu božićnih paketića Samaritan’s Purse Croatia, o materijalima za evangelizaciju djece govorila je  Rujana Čanji iz Udruge za evangelizaciju djece, dok je Timothy I. Špičak govorio o procesu pripremanja udžbenika i priručnika za osnovnoškolsku nastavu vjeronauka.

Robert Bogešić
Svjetlana Mraz