Zagreb: sastanak radne skupine za vjeronauk

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Zahvala vjeroučiteljima na uloženom trudu

Zagreb, 2. prosinac 2009. (IBA) - U Zagrebu je održan sastanak dijela Izvršnoga odbora SBC-a i radne skupine za vjeronauk predvođene koordinatoricom Svjetlanom Mraz. Cilja sastanka je bio analizirati trenutno stanje u izvođenju nastave vjeronauka, locirati slabosti i predložiti korake za njihovo poboljšanje.

Timothy Špičak je, predvodeći molitvu, ukazao na potrebu da se odrasli preispitaju da li svojim ponašanjem prema najmlađima ostavljaju isti dojam prihvaćenosti kako je to bilo u Isusa, ili mnoštvo obveza ne ostavlja vremena i prostora za zapažanje najmanjih.

Svjetlana Mraz je u uvodnom ekspozeu izvijestila o dobroj višegodišnjoj suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje koja prati izvođenje vjeronauka kao i skupove stručnog usavršavanja vjeroučitelja, a polaznicima izdaje potvrde o sudjelovanju. Izvijestilaje također o suradnji s Evanđeosko pentekostnom crkvom i njihovim timom za vjeronauk te o stanju vjeronauka u crkvama članicama SBC-a na temelju zaprimljenih izvješća.

Budući da je cilj vjeronauka kvalitetan odgoj u vjeri, a vjeronauk se uklapa u strategiju djelovanja SBC-a, pokušalo se locirati slabe točke u lancu dobrog izvođenja vjeronauka i postizanja njegovih ciljeva. Naglašena je važnost toga da vjeroučitelji prije svega budu odgojitelji u vjeri, za što je nužan osobni duhovni rast, a tek onda predavači i ocjenitelji kako vjeronauk ne bi bio samo jedan od školskih predmeta već prije svega sredstvo odgoja i promocije punine ljudskosti u svakom djetetu. Prepoznat je trud koji vjeroučitelji ulažu kao i žrtva koju podnose bivajući (uglavnom nedjeljom za trajanja bogoslužja) s djecom na nastavi. Spomenuti su dobri primjeri kad su djeca sama sebe ocjenjivala i time pokazala veću zrelost nego da samo pasivno primaju ocijenu drugoga. Želja je onih koji brinu za izvođenje nastave vjeronauka da djeca koja ga pohađaju svojim ponašanjem u školi i društvu posvjedoče o usvojenome.

Posebno je naglašena važnost uloge pastora u ohrabrivanju vjeroučitelja i zato je dogovoreno da se u skoroj budućnosti organizira susret vjeroučitelja i pastora kao bi se svima posvjestila važnost vjeronaučne formacije djece kao dio zajedničkog napora što uključuje i roditelje, ali i crkvenu zajednicu u cjelini. Pozivaju se oni koji osjećaju Božji poziv za taj rad da se jave kako bi ih se usmjerilo u njihovu daljnju obrazovanju za tu prevažnu službu.