BC Zagreb - Malešnica bogatija za tri nova Kristova učenika

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Zagreb, 3. rujna 2023. (PEV/IBA) - Na bogoslužju Baptističke crkve (BC) Zagreb – Malešnica, koje je održano na obali zagrebačkog Jarunskog jezera, održano je krštenje troje novih vjernika.

Glazbeni dio na službi slavljenja Gospodina i svečanosti krštenja vodio je glazbeni tim BC Zagreb – Malešnica. Pastor Mihael Kreko je nakon uvodne molitve pročitao tekst iz Poslanice Rimljanima  6,1-4 te je naglasio kako se kroz krštenje očituje konkretan sadržaj kršćanskog života i vjere. Kroz primjer starozavjetne osobe Natana, pastor Kreko je kazao kako je to iskustvo poruka današnjim kršćanima o potrebi povratka Svetom pismu i njegovom čitanju. Posebno je naglasio kako su tri znaka susreta s Bogom. Na prvom mjestu je zahvalnost i darežljivost, na drugom je znak iskustva susreta s Bogom, što je potvrda Njegovog postojanja te kao treći znak je odanost Bogu u svakodnevnom životu, zaključio je pastor Kreko.

Nakon poruke vjernici su otišli na obalu Jarunskog jezera gdje je pastor Kreko vodio krštenje troje novih Kristovih učenika, koji su ovim činom napravili prvi konkretan korak poslušnosti Isusu Kristu, istaknuo je pastor Kreko. Novi krštenici su Nea, Paula i Jure. Nakon krštenja starješina Nolan Sharp je vodio Gospodnju večeru koju su dijelili pastor Kreko i starješina Miroslav Šimun. Po završetku službe nastavljeno je druženje uz ručak koji su pripremili vjernici BC Zagreb – Malešnica.

Što ćemo dakle reći? Da ostanemo u grijehu da milost izobiluje? Nipošto! Jednom umrli grijehu, kako da još živimo u njemu? Ili zar ne znate: koji smo god kršteni u Krista Isusa, u smrt smo njegovu kršteni. Krštenjem smo dakle zajedno s njime ukopani u smrt da kao što Krist slavom Očevom bi uskrišen od mrtvih, i mi tako hodimo u novosti života. (Rimljanima 6,1-4)

Robert Bogešić