Održana je Godišnja izvještajna skupština Saveza baptističkih crkava

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Zagreb, 15. travnja 2023. (IBA) – U Baptističkoj crkvi Zagreb - Dubrava održana je izvještajna Godišnja skupština Saveza baptističkih crkava. Skupštini su pribivali izaslanici mjesnih baptističkih crkava kao i voditelji pojedinih službi. Izvješća su podnesena u pisanom obliku, a zbirno izvješće u ime svih segmenata rada na samoj Skupštini iznio je Željko Mraz, Glavni tajnik Saveza. Iz pisanih izvješća izdvajamo.

Skupština je otvorena kratkim nagovorom Petra Horvata koji je ujedno bio i poziv na zajedničku molitvu: 'Jedini znak po kojemu će ljudi prepoznati Isusove učenike jest međusobna ljubav!'

Ivica Horvat, Predsjednik SBC-a, u svom izvješću poziva na čvrsto stajanje na temelju naše vjere, na Isusu Kristu posred teških okolnosti koje obilježavaju kako naše neposredno okruženje tako i svjetske tokove: od pandemije Covida, potresa u Zagrebu i na Banovini pa do rata u Ukrajini i ne obećavajućeg mirnog razdoblja pred nama. Prošla će godina biti obilježena uvođenjem u službu pastora pripravnika u Mošćenici, Šibeniku i Osijeku. Nakon dužeg vremena održan je tradicionalni Susret Baptista i pastorska konferencija u Crikvenici koja je pokazala nužnost redovitog okupljanja pastora.

Po izbijanju rata u Ukrajini promptno se reagiralo primanjem izbjeglica na nekoliko lokacija, skupljanjem i prijevozom humanitarne pomoći, kao i u slučaju potresa na Banovini. U Čakovcu je otvorena nova zgrada baptističke Srednje škole Čakovec. U Dubrovniku je kupljen novi crkveni prostor čime se počinje ostvarivati potencijal rasta zajednice.

Željko Mraz, Glavni tajnik SBC-a s operativne je strane, detaljnije pojasnio pojedinosti pojedinih projekata. Prihvat izbjeglica iz Ukrajine u Zagrebu i Karlovcu te o suradnji s mjesnim baptističkim crkvama i Srednjom školom Čakovec. Za Savez je važan i projekt ljetnog kampa Činta na otoku Ugljanu. Počeci takvih kampova sežu u daleku 1951. godinu kad se započelo s tim aktivnostima najprije u Trogiru pa Pomeru kod Pule, Zadru da bi se 1972. kupilo zemljište na otoku Ugljanu koje je postalo Kamp Činta. Uz to su aktivni i lokalni i regionalni kampovi: Zelena dolina, Severin na Kupi, Vransko jezero (ex Povljana).

Služba Glavnoga tajnika uključuje i službu propovijedanja, zastupanje Saveza u javnosti i pred državnim strukturama, medijima, udrugama građana koje se bave vjerskom tematikom, te predstavljanje Saveza u europskoj i svjetskoj baptističkoj obitelji.

Izvršni je odbor razmatrao i stanje Saveza u svjetlu rezultata popisa stanovništva iz 2021. godine. Nažalost, iz prezentiranih podatka nisu se mogli dobiti točni podaci i jasna slika o vjerskoj pripadnosti u RH. Zato se prikupilo interne podatke iz zajednica, članica SBC-a. Ti su diferencirani podaci važni zbog uobličavanja strategije rada SBC-a u budućem periodu.

U ovom trenutku SBC ima registriranu 61 pravnu osobu u kojima se okupljalo 1730 članova, što znači da je 2022. zaustavljen trend pada članstva. 'Pratimo trend koji se događa u našem društvu (migracije/odlasci iz zemlje; depopulacija na razini države; starenje stanovništva) uz naše standardne probleme – odlazak iz manjih mjesta u gradove i inozemstvo, mali broj djece i mladih u mjesnim crkvama; nedostatak financijskih sredstava; duhovna rezigniranost i ponekad nedostatak vizije.

Trebaju li nas ovi podaci brinuti? Svakako, ali ne i obeshrabriti. Misija je uvijek bila faktor ujedinjenja među baptističkim vjernicima. A molitva uvijek početni korak i trajno oružje za svaku situaciju,' istaknuo je Željko Mraz.

Izvješće o vjeronauku koji se već punih 30 godina odvija u crkvama članicama SBC-a i radu s mladima podnijela je koordinatorica tog rada mr. Svjetlana Mraz. Nastava baptističkog vjeronauka za učenike osnovnih škola trenutno se provodi u 18 baptističkih crkava, od kojih 7 ima organiziranu nastavu i za učenike srednjih škola. Nastavu provodi četrdesetak vjeroučitelja i pomoćnih suradnika. Tim od osam stručnih suradnika, kojeg sačinjavaju učitelji, teolozi i vjeroučitelji iz različitih evanđeoskih denominacija koje koriste iste udžbenike, redovito surađuje na pripremi godišnjih izvedbenih kurikuluma za svaku školsku godinu, a također osmišljavaju i vode stručno usavršavanje vjeroučitelja.

Svake se školske godine organiziraju dva stručna skupa za vjeroučitelje koji su priznati kao stručno usavršavanje Agencije za odgoj i obrazovanje, a na skupove dolaze vjeroučitelji iz 6 različitih denominacija. Jedna od skupina na Ljetnom kampu Činta je i Teen kamp koji se organizira već 24 godine. Ljeto 2022. Mladi koji dolaze na ove kampove su uglavnom iz kršćanskih, ali ne samo baptističkih obitelji, a oni često dovode i svoje prijatelje. Cijeli program je prilagođen potrebama i interesima ove specifične dobne skupine uz poseban naglasak na proučavanju Biblije i drugim duhovnim sadržajima koji obuhvaćaju elemente evangelizacije i učeništva.

U svibnju 2022. diplomirao je četvrti naraštaj polaznika programa 'Obuka mladih vođa' (OMV). U jesen 2022. započeo je OMV program za mlade obitelji s malom djecom, prvim vikend seminarom pod nazivom 'Kad dvoje postane...više od jedno.'

O djelovanju Ženskog rada pri SBC izvijestila je Sandra Bićanić, Predsjednica tog rada. I u ovom segmentu djelovanja pandemija Covida ostavila je traga pa se uznastojalo vratiti aktivnosti iz predpandemijskog vremena. Valja izdvojiti događanja poput 'Jedinstvene' u Crikvenici, Obiteljski kamp na Činti, Svjetski molitveni dan Baptističkih žena svijeta, Facebook stranicu i Bilten. Plan je umrežiti žene svih krajeva Hrvatske putem modernih tehnologija, ali i poticati mini konferencije/susrete po županijama, te zabilježiti takve susrete kroz video prezentacije, intervjue sa ženama u službi na pojedinim lokalitetima, te kroz zatvoreni YT kanal stvoriti platformu za navedeno povezivanje i dostupnost svima u RH.

Medijsku službu su predstavili Danijel Časni i Tihomir Vekić. Od mnogih aktivnosti i emisija predstavljamo sljedeće: Na nekoliko lokalnih televizija prikazuju se televizijske emisija strane produkcije: 'Otvoreno nebo,' 'Dodir,' kao i tv emisije u vlastitoj produkciji 'Osobno,' te 'Moja priča s Bogom.' Projekt SLIP je serijal namijenjen gluhonijemim osobama. U pripremi je novi projekt 'Super Biblija,' namijenjen najmlađim gledateljima.

Financijsko izviešće je predstavio rizničar Ivan Vučetić, progovorivši i o nekim projekcijama za buduće razdoblje Odlučeno je da se nakon 20-tak godina i doprinos članova saveznoj blagajni poveća na 10 Eura po osobi.

Sva su izvješća jednoglasno prihvaćena.

U drugoj je točki Dnevnoga reda provedena rasprava o Izjavi radne skupine o suradnji s drugim vjerskim zajednicama. Glasovima većine izaslanika Skupštine, Izjava je prihvaćena. Iz Izjave izdvajamo sedmu točku: 'Vodeći se načelima očuvanja jedinstva i prihvaćanja različitosti unutar SBC u RH, a sukladno našim dokumentima radna skupina također predlaže sljedeće: u duhu bratske ljubavi i uvažavanja različitih mišljenja (Rimljanima 14, 13) na ekumenskim događanjima, kao što je molitvena osmina, predstavnici SBC u RH neće zastupati sve crkve, ne ograničavajući pri tom slobodu savjesti pojedinca koji želi zastupati svoju mjesnu baptističku crkvu, slobodan je otići na takva okupljanja. Ove odluku će predstavnici SBC poštovati do kraja mandata ili do donošenja novih smjernica tijela Saveza.'

Završni duhovni nagovor imao je Ivica Horvat, predsjednik Saveza. U propovijedi koja je bila obilježena snažnom slikom bunara i ograda, protumačio je, citirajući izjavu osobe koja je posjetila veliku farmu u Australiji, kako nisu potrebne ograde da se stoka zadrži na okupu. Bunari koje iskopaju i koji nude svježu vodu jamac su života stada. Ako sliku razumijemo kao dva moguća modela djelovanja Crkve, jasno je da će jedan model biti zaokupljen granicama nudeći naizglednu sigurnost, dok će drugi biti zaokupljen kretanjem prema izvoru koji je Krist, a on je bio radikalan u svojim zahtjevima ali i poticao odgovornost i slobodu. Taj drugi model 'bunara' nudi privlačnu evangelizaciju jer ne dovodi ljude u neki model, u neki tor (a mi često poistovjećujemo 'našu' crkvu s mjestom spasenja) već u osobni odnos – pijenje iz izvora života koji je Krist. Prispodobio je to susretu Isusa i Samarijanke kod bunara.

Skupština je završena pjesmom Ivana Špičaka s njegovog zadnjeg albuma i molitvom.