Služimo zajedno

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Petrinja, 5. siječnja 2021. (IBA) - Vodstvo SBC u RH održalo je u Petrinji sastanak s pastorima i voditeljima crkava iz potresom pogođenih područja. Upravo oni koji se nalaze na terenu najbolje poznaju situaciju i potrebe lokalnog stanovništva te su značajno doprinijeli tome da se mogu odrediti prioriteti, formirati timovi i pripremiti konkretne akcije pomoći stradalima u potresu.

Već u utorak 29. 12. na sam dan razornog potresa u BC Petrinja su dostavljeni madraci i posteljina koji su značajno pomogli organiziranju smještaja za dvadesetak vjernika privremeno smještenih u crkvenoj zgradi koja je u potpunoj funkciji. Narednih su dana volonteri iz različitih krajeva Hrvatske okupljeni oko lokalnih baptističkih i drugih evanđeoskih crkava prikupljali, dovozili i dijelili pomoć lokalnom stanovništvu – od hrane, higijenskih potrepština, pokrivača, hrane i pelena za djecu pa do agregata za struju i grijalica.  Skupine volontera su se također odmah uključivale u raščišćavanje ruševina i sanaciju krovova. Bilo je veoma važno brzo reagirati i barem folijama i ceradama zaštiti razrušene krovove kako ne bi došlo do većih oštećenja.  Od samog početka svoju dragovoljnu pomoć su ponudili i građevinski stručnjaci koji su vršili stručne preglede i dali procjene kako bi se moglo pristupiti sanaciji nekih objekata. U svemu tome, naši su vjernici na terenu pomagali svima, od ranije poznatih ljudi iz crkava i njihovih susjeda, pružajući ruku pomoći prema ostalima u  potrebi bez obzira na vjersku i nacionalnu pripadnost.    

U tijeku je dovršavanje snimanja kompletne situacije i potreba kako bi se, nakon prvog vala pomalo stihijske pomoći, ubuduće mogla nabavljati i pružati najadekvatnija pomoć koju naše vjerske zajednice mogu ponuditi. Trenutno je najveća potreba pomoć oko privremenog smještaja, s naglaskom na nabavi kontejnera i kamp kućica koji se mogu postaviti u blizini domova pogođenih potresom kao i pomoć u privremenoj sanaciji domova gdje god je to moguće. Premda su mnogi ponudili privremeni smještaj obiteljima iz pogođenih područja u svojim domovima i apartmanima po cijeloj Hrvatskoj pa i šire, manji je broj onih koji to mogu prihvatiti jer jednostavno moraju ostati u svojim mjestima.   

Na području naviše pogođenom razornim potresom djeluje 7 baptističkih crkava u koje je uključeno 120 obitelji. Dvije crkvene zgrade su teško oštećene i trebat će temeljitu rekonstrukciju, a možda i gradnja novih zgrada: BC Bačuga i BC Grabovac. Premda male zajednice koje čine pretežno stariji vjernici, ove su zajednice važno mjesto od kuda kreće pomoć prema bližnjima. Zgrada BC „Betel“ Sisak je pretrpjela srednje jača oštećenja i privremeno je sanirana ali će trebati temeljitu obnovu krovišta i zabatnog zida ulične i dvorišne zgrade. Unatoč tome, crkva djeluje, a dio zgrade koji nije oštećen služi i kao privremeni smještaj nekolicini vjernika. Unatoč svojoj situaciji BC „Betel“ Sisak će, u duhu solidarnosti i evanđeoske suradnje, u svom prostoru ugostiti i EPC Sisak jer je njihova zgrada devastirana tako da ju nije moguće koristiti. U narednom razdoblju će se redovita bogoslužja EPC Sisak odvijati u prostorijama BC „Betel“ Sisak. Nadalje, zgrada BC Glina će trebati temeljitu obnovu krovišta nakon ovog potresa. Unatoč svom malom broju, vjernici koji potiču iz ovog kraja sudjeluju zajedno s lokalnim vjernicima pomažući obiteljima i pojedincima u Glini i okolnim mjestima te se trude ublažiti ljudsku patnju. Zgrada BC Mošćenica je pretrpjela manja oštećenja koja će se moći sanirati obradom i bojanjem zidova, a vjernici su usmjereni pomaganju svojim bližnjima u potrebi. Kamp Zelena dolina je također pretrpio manja oštećenja na glavnoj zgradi tako da nije u mogućnosti ponuditi smještaj potrebitima, a i sami će trebati pomoć u sanaciji. Jedina zgrada crkve u tom području koja je prošla potpuno neoštećeno je ona BC Petrinja jer je najnovija i građena je tako da može izdržati veliku snagu potresa. Crkva je tako mogla pružiti smještaj i sigurno utočište nekolicini vjernika te tamo organizirati tople obroke za svoje privremene stanovnike, ali i za mnoge koji im dođu pomoći. BC Petrinja je također mjesto gdje se održavaju sastanci koordinacijskog tima SBC u RH, otkuda kreću timovi i otkuda se usmjerava pomoć koja se distribuira na terenu. Premda i sami teško pogođeni ovim potresom, vjernici BC Petrinja nastoje brinuti o svojim sugrađanima na različite načine.       

Pomalo u sjeni vijesti o velikim oštećenjima i još većim potrebama za pomoći, ostaje  činjenica da je i sam grad Zagreb (i njegova šira okolica), koji se još nije oporavio od proljetnog potresa, i ovaj put pogođen potresom koji je donio nova oštećenja i nemir u mnoge živote. Prostor BC Zagreb (Radićeva) i Ured SBC u RH koji se nalazi na istoj lokaciji, u staroj gradskoj jezgri, ponovno je pretrpio manja oštećenja koja će biti potrebno sanirati.

Na sastanku u Petrinji potvrđen je tim za Humanitarnu koordinaciju Saveza baptističkih crkava kojem su na čelu Željko Mraz (nacionalni koordinator) i Timothy Ivan Špičak (lokalni koordinator), a formirani su timovi za različite službe: Nabava i podjela humanitarne pomoći (Željko Čanji i tim suradnika); Građevinska pomoć (Ivica Horvat, Ratimir Pilja i tim suradnika); Duhovna pomoć (Filip Grujić, Miloš Komanović i tim suradnika); Prikupljanje sredstava i komunikacija (Željko Mraz i tim suradnika). U pojedinim će područjima biti potrebni timovi volontera, a upravo je u tijeku izrada nove web stranice specifično za ove potrebe koja će služiti boljoj informiranosti i povezanosti te nuditi mogućnosti za konkretno uključivanje. 

Ovu inicijativu SBC u RH podržavaju te su se uključile svojom konkretnom pomoći i podrškom crkve članice Protestantskog Evanđeoskog Vijeća (Crkva Božja, Evanđeoska pentekostna crkva i Vijeće Kristovih crkava).

„Neka tako i vaše svjetlo svijetli pred ljudima, da vide vaša dobra djela te slave vašega Oca koji je na nebu.“ Matej 5,16

Svjetlana Mraz