Povezani molitvom - BC Severin na Kupi

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Prve naznake propovijedanja evanđelja u severinskom kraju događaju se već u drugoj polovici 1920-tih godina kada je neki putujući propovjednik našao posao kod jednog seljaka u selu Močile i poslije posla propovijedao seljanima koji su ga rado dolazili slušati. Nekoliko godina nakon njega, u jesen 1932. godine u Severin dolazi brat Jovo Jekić i tada se službeno formira crkva. U kolovozu 1933. organizirano je prvo krštenje na kojem su, na rijeci Kupi, krštene 42 osobe. Zbog nedostatka prostora u kući Mije Časnog, koji je dvije sobe svoje kuće prenamijenio za okupljanje crkve, već se 1937. počinje s gradnjom Molitvenog doma koji je svečano otvoren 2.1.1938. godine. Crkva je još rasla do 50-tih godina nakon čega broj njezinih članova postepeno opada. Radi se o kraju iz kojega se tada, kao i danas, mnogi iseljavaju, što je na kraju značilo da više crkava unutar SBC u RH ima barem malu vezu sa severinskom crkvom, a nekolicini su među osnivačima bili vjernici koji su odavde potekli.

ZAHVALJUJU

    • za Božju milost koja ih je do sada održala
    • za djelovanje Duha Svetog u životima svakog pojedinog člana crkve
    • za mjeru vjere koja je svakome udijeljena na izgradnju crkve
    • za braću i sestre koji ih redovito ili iznenada posjete i tako ohrabre
    • za djelovanje Društva prijatelja Biblije i kršćanskih grupa koji koriste njihovu kuću u Severinu te povremeno posjete crkvu

POZIVAJU NA MOLITVU

    • kako bi kao zajednica mogli bolje prepoznati Božji put za svoje mjesto
    • za svakog pojedinca u crkvi, da nastave snažno rasti u vjeri kako bi mogli bolje predstavljati Krista ljudima koje susreću
    • kako bi znali iskoristiti situacije i razgovore te na pravi način prenijeti poruku evanđelja
    • da ih Gospodin ohrabri žarom i ljubavlju novih obraćenika u njihovom kraju
    • da Gospodin ponovno silno obznani svoje Ime u ovome kraju