Povezani molitvom - BC Rijeka

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Iako je prvo baptističko bogoslužje na području grada Rijeke održano još 1931. godine, počeci sadašnje zajednice sežu u pedesete godine prošloga stoljeća. Zajednica se okupljala na nekoliko mjesta da bi svoj krov sad našla u Pastoralnom centru Riječ i život.

Iz riječke je zajednice potekla inicijativa služenja ratnim stradalnicima, najprije u Life centru u Crikvenici, zatim u Selcu i potom u Fužinama. Humanitarni se rad nastavlja i danas, sad bez pomoći vanjskih donatora, kroz djelovanje 'Mog bližnjeg.' Glazba zauzima značajno mjesto u životu i radu zajednice: glazbena grupa Kristina, Ristream band, svi koji sudjeluju u slavljenju, koncerti klasične glazbe, jazza i drugi glazbeni žanrovi.

Izgradnja Pastoralnog centra započela je 2004. godine, pa se u djelomice završeni centar zajednica preselila s Trsata u siječnju 2015. godine. Uz redovita nedjeljna okupljanja i molitvene skupove, Pastoralni centra ugošćuje i druga događanja.

Vremena traže od zajednice nove iskorake u Božjoj misiji gradu. Suradnja s drugim evanđeoskim zajednicama je vrlo dobra. Veći je broj članova crkve i društveno angažiran kroz volontiranje, djelovanje u udrugama i drugim inicijativama kojima se služi ljudima grada Rijeke.

ZAHVALJUJU

    • za redovna okupljanja i zdravlje, zajedništvo u slavljenju, mlade spremne služiti, studentsku grupu, suradnju u gradu
    • za funkcionalnu zgradu koja im omogućuje djelovanje
    • za hrabre ljude i njihove inicijative kako bi bili korisni u gradu i svjedočili Božju ljubav svim ljudima

POZIVAJU NA MOLITVU

    • za rast i ustrajnost u Duhu Svetome kako bi ih prijatelji prepoznali po ljubavi
    • za iscjeljenje međusobnih odnosa; mudrost vodstva; da ne budu pasivni promatrači nedjeljom
    • za zajedničku viziju i predanost u njenu ostvarenju
    • za novog, mlađeg pastora koji će, uz postojećeg, preuzeti tu službu; za novu generaciju službenika s vizijom
    • za dovršenje građevinskih radova; osmišljavanje novih sadržaja kako bi konkretizirali navještaj evanđelja; za potpuno predanje Bogu mladih ljudi kojima ostaje briga za crkvu