Povezani molitvom - BC Mačkovec

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Početak povijesti Baptističke crkve Mačkovec veže se uz ime Alekse Novaka, jednog od pionira baptističkog pokreta na ovim prostorima.  Za vrijeme Prvog svjetskog rata, Aleksa doživljava snažno obraćenje te po povratku s fronte u svoje rodno mjesto započinje redovito čitati Sveto Pismo sa četvoricom mladića. Uskoro se broj zainteresiranih povećavao i događala su se prva obraćenja. Crkva je formirana 1920. godine tako da ove godine kao crkva obilježavamo 100 godina Božje vjernosti i Božjeg djelovanja u našem mjestu i kraju.

Crkva je od samih početaka bila evangelizacijski i misijski angažirana. Kroz vjernu braću i sestre Evanđelje se propovijedalo od samih početaka i u drugim mjestima, ne samo našeg kraja, nego i mnogo šire. Kroz svoju povijest BCM je osnivala nove crkve i bila aktivno uključena s mnogim crkvama u zajedničkom širenju Evanđelja. U svojoj sredini iznjedrila je mnoge vjerne Božje sluge koji su propovijedali i nosili Evanđelje dalje. Jedna od ranih karakteristika crkve je bila ta da je oduvijek njegovala pjevanje i crkvenu glazbu pa su se tako različiti stilovi glazbe koristili i zadržali u štovanju i evangelizaciji sve do naših dana. Kampovi engleskog jezika, sportski kampovi, božićni koncerti samo su neke od aktivnosti koje crkva provodi u posljednjih dvadesetak godina u cilju naviještanja Evanđelja svim generacijama.

Zahvalni su Gospodu što su u protekle četiri godine imali privilegiju graditi novu crkvenu zgradu i da se već sada mogu okupljati u njoj.

Zahvaljuju

  • za 100 godina Božje vjernosti i Njegovo djelovanje u BC
  • za spasenja koja su se događala i koja se događaju
  • za otvorena vrata širenja Evanđelja
  • za novu crkvenu zgradu

Pozivaju na molitvu

  • za Božje vodstvo i mudrost
  • za definiranje novih iskoraka u narednih 5 - 10 godina
  • za razvoj i podizanje novih duhovnih vođa za različite službe
  • za upravljanje završnim radovima  i mogućnost službenog otvorenja nove crkvene zgrade