Krštenje na obiteljskom kampu

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Unatoč krizi i neizvjesnosti uzrokovanoj pandemijom Covid-19, i ove godine Gospod je dopustio da se održi Obiteljski & kamp za mlade na Činti u organizaciji BC Emanuel iz Varaždina.

Interesantno je da smo ove godine imali najviše prijava, 128 osoba ali zbog ograničenja mogli smo prihvatiti 80-ak osoba iz Varaždina i Varaždinske Županije a među njima, već tradicionalno i 15-ak prijatelja crkve. Gosti govornici bili su p. Vladimir Hoblaj iz Središća te Kostya Bakanov iz Zagreba uz govornika iz Varaždina Marina Šestaka. Tema kampa bila je Susret života, a svake večeri mogli smo razmišljati o Susretu sa svjedocima Života (1 Ivan 1:1-4), Susretu s ponudom Života (Ivan 10:10b), Susretu s Gospodarem Života (Ivan 11:25), Nikodemu (Ivan  1:11-13, 3:1-12), Rimskom stotniku (Mat  27:33 - 54), Pilatu (Mat  27:22; Ivan  18:28, 19:16), Slijepom čovjeku (Ivan 9, 1-8).

Uz bogati glazbeni program varaždinskog benda slavljenja svake večeri posebno nas raduje što su prije odlaska sa kampa dvije osobe činom krštenja potvrdile svoju vjeru i predanje Isusu Kristu. Čin krštenja obavili su p. Jonatan Vukov, Alen Koškan i Marin Šestak. Radujemo se idućoj godini i ponovnom odlasku na Čintu, (ako Bog dozvoli) jer blagoslovi zajedništva na tom mjestu su posebni i ohrabrujući.