Evanđelje u Iraku

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Baptističkom bogoslužju u Bagdadu prisustvuje više od dvije stotine vjernika.

Bagdad (IBA /EBF) – Glavni grad Iraka ima više od 3 000 evanđeoskih vjernika okupljenih u 12 zajednica. Iako je ta zemlja izložena nemirima i terorističkim napadima, posljednje izvješće IMP-a (Indigenous Missionaray Project / Projekt misije među autohtonim stanovništvom) govori da su ljudi otvoreni za Evanđelje. Unatoč tome što su kršćani i njihove zajednice bili metama terorističkih napada broj krštenja se ne smanjuje. Prvu baptističku crkvu u Bagdadu, osnovanu 2004. godine, tjedno posjećuje oko 500 osoba. Otprilike 200 sudjeluje na nedjeljnom bogoslužju dok preostali sudjeluju u duhovnoj pouci, biblijski tečajevima kao i socijalnoj pomoći. Crkva je otvorila i dječji vrtić s dvadesetak djece. Kad projekt bude dovršen bit će mjesta za 80 djece u četiri odgojne skupine.

Jedan od misionara IMP-a, uključen u osnivanje crkava u sjevernom dijelu zemlje piše: 'Svakog se tjedna okupljamo u tri sela u kućnim grupama. U ovoj pokrajini već imamo šest baptističkih kućnih crkava. Nakon evangelizacije kršteno je devet osoba.' Drugi se misionar koji djeluje u Bagdadu žali što crkva, unatoč svim naporima, ne raste. Djelomični razlog tome je i emigracija ljudi na Zapad. Nedavno je dvanaestoro novih kršćana javno kršteno u rijeci Tigris. Planira se još jedno krštenje prije kraja godine. Izvješće također govori kako se 37 članova bagdadske baptističke zajednice sprema za punovremenu službu. Veći broj se planira posvetiti brizi za kućne crkve u sjevernom dijelu zemlje.

IMP program, započet 2002. godine, trenutno podupire 65 novoosnovane crkve uglavnom u Istočnoj Europi. One dobivaju sredstva koja se tijekom pet godina polako smanjuju. Daniel Trusiewicz (Wroclaw) izvješćuje da 20 zajednica više ne dobiva potporu, iako još nisu u stanju same sebe održavati. Zato su njihovi pastori i suradnici barem djelomično zaposleni u svjetovnim poslovima.

Klaus Rösler (EBF)