Vjenčanja u Daruvaru

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Daruvar, (IBA) - Mjesec kolovoz i početak rujna članovi Baptističke crkve Daruvar imat će po čemu pamtiti. Naime, u manje od trideset dana zajednica je triput svjedočila vjenčanju mladih ljudi koji su u svom životu prepoznali upravo onu osobu koju im je sam Bog odredio još prije postanka svijeta.
U vremenu u kojem živimo, sklapanje braka kao da ima još veću vrijednost ako pogledamo u "svijet", ali prvenstvena želja ovih mladih ljudi bila je da svojim ulaskom u brak budu poslušni Božjoj riječi i na taj način svjedoče svojim bližnjima da su im Bog i Biblija važni u njihovim životima.
 
15.kolovoza 2009. Ivan Špičak (Sirač) ostavlja svoga oca i majku da prione uza svoju ženu Mihaelu Hunjek (Daruvar).
 
22.kolovoza 2009. Davor Šeba (Daruvar) i Helena Švagelj (Zagreb) postaju jedno tijelo za koje Isus kaže: "Dakle:što je Bog sjedinio, neka čovjek na rastavlja!".
 
05.rujna 2009. Samuel Kabiček (Donji Sređani) i Tamara Kubica (Daruvar) zavjetuju se na doživotnu ljubav, sve dok ih smrt ne razdvoji.
 
"Dakle, neka svaki pojedini od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštuje svoga muža"
Efežanima 5:33

Davor Šeba