Izazovi rada u mješovitoj skupini

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Stručni skup vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka 

U organizaciji Saveza baptističkih crkava Republike Hrvatske (SBC RH) i Evanđeoske pentekostne crkve u Republici Hrvatskoj (EPC RH) u Crikvenici je od  4. – 6. ožujka 2022. godine održan Stručni skup vjeroučitelja baptističkog i evanđeoskog pentekostnog vjeronauka „Izazovi rada u mješovitoj skupini“ 

Na skupu je sudjelovalo 50-tak vjeroučiteljica i vjeroučitelja iz Saveza baptističkih crkava, Evanđeosko pentekostnih crkava, Kristovih crkava i Crkve Božje. 

U petak, 4. ožujka, uprizorena je dramatizacija i skupno promišljanje na temu Isusova mješovita vjeronaučna skupina, gdje je više sudionika seminara predstavilo Isusove učenike: Petra, Andriju, Jakova, Ivana, Natanaela i Tomu, nakon čega su se sudionici seminara podijelili u grupe te razgovarali o pojedinim učenicima i proveli vrijeme u zajedničkim molitvama. 

U subotu, 5. ožujka, uvodnu duhovnu motivaciju vodio je Robert Bogešić na temu čije odijelo nosimo i oblačimo li se u odijelo Isusa Krista bez obzira na uvjete koji su oko nas, kao što su krizne situacije, rat, korona virus, potres ili vrijeme opuštanja, skijanje ili ljetovanje.

Interaktivno predavanje, koje je uključivalo razgovor u malim skupinama na temu „Obrasci razvoja učenika različite dobi i razina očekivanja u procesu učenja u mješovitoj skupini“ održale su Irena Mihaljević, učiteljica i vjeroučiteljica i Svjetlana Mraz koordinatorica rada s mladima i vjeronauka SBC u RH. O diferenciranim pristupima nastave u mješovitoj vjeronaučnoj skupini govorila je Arna Bogešić učiteljica i diplomirana pedagoginja, dok je o udžbeniku kao alatu u mješovitoj skupini govorio Timothy Ivan Špičak, pastor i vjeroučitelj.

Nakon njihovih predavanja održane su radionice u malim skupinama pod naslovom „Kako prilagoditi konkretne vjeronaučne teme mješovitoj skupini“, gdje su formirane dvije radionice, prva na temelju nastavne teme Otac, Sin i Duh Sveti za mješovitu skupinu od 1. do 4. razreda i druga na temelju nastavne teme Vječni život za mješovitu skupinu od 5. do 8. razreda. Po završetku radionica u posebnim grupama predstavljeni su zaključci proizašli iz radnih skupina. 

Na završnom bogoštovlju, u nedjelju, 6. ožujka, koje je predvodio pastor Timothy, propovijedao je pastor Željko Mraz, glavni tajnik SBC u RH. Na temelju biblijskog teksta iz Evanđelja po Mateju 9,9-13 govorio je o Mateju, učeniku koji nije bio omiljen, ali Isus Krist ga poziva jer prepoznaje u njemu potencijal i pruža mu priliku. 

Nakon propovijedi Gospodnju večeru vodio je pastor Timothy, a za blagoslov kruha i vina su molile Svjetlana Mraz i Marija Buljat. 

Na seminaru su predstavljeni pojedini materijali i projekti te je tako prof. Zoran Grozdanov govorio o Sveučilišnom centru za protestantsku teologiju u Zagrebu, Petra Bohal o Bibliji 365 kao projektu popularizacije Biblije dok je Rujana Čanji iz Udruge za evangelizaciju djece u Hrvatskoj  predstavila materijale za evangelizaciju djece. 

Robert Bogešić