Konferencija za žene Slavonije

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Požega, 25. rujna 2021. (IBA) - U požeškom restoranu Zlatni Lug održana je konferencija žena Slavonije. Okupile su se žene iz Požege, Pakraca, Sirača, Osijeka, Slavonskog Broda, Cerne, Andrijaševaca, Karlovca, Rijeke i Pušćina. 

Temu 'Živjeti hrabro' izložila je predavačica dr. Ksenija Magda koja je kroz primjer Selofhadovih petero kćeri koje su hrabro iskoračile pred Mojsija i tražile u nasljedstvo odnosno u posjed zemlju koja bi pripala njihovom ocu da je živ (u to su vrijeme zemlju nasljeđivali isključivo muškarci) potaknula prisutne da budu hrabre i da se bore za pravednost, jer se na taj način borima i za budućnost naše djece i unuka. Ova situacija bila je veliki izazov i za Mojsiju kao vođu koji je u toj kriznoj situaciji tražio savjet od Gospoda i postupio u skladu s njim a ne s trenutnim običajima i zakonima.

Svjedočanstvo, molitva, pjesma koja se orila, radionice u koje su žene bile aktivno uključene, povezale su nas na divan i čudesan način kako to samo Duh može i zna. 

Na konferenciji je predstavljen Izvršni odbor ženskog rada koji funkcionira u sastavu v.d. predsjednica Sandra Bićanić, te v.d. članice: Željka Hamp, Evelin Horvat, Speranca Tomin, Melanija Ružička, Edita Turinski i Alenka Radešić Tasić do održavanja Skupštine Ženskog rada.

Ova konferencija koju su organizirale sestre iz BC Požega, kao i ona u lipnju koju su organizirale sestre iz BC Rijeka, su jedan od načina kako IOŽR želi osnažiti i ohrabriti žene u njihovim lokalnim i regionalnim sredinama.

Edita Turinski