Povezani molitvom - BC Zadar

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Prvo svečano bogoštovlje u prostorijama BC Zadar održano je 9. listopada 1988. godine. Međutim, spomenuti sastanak nije se mogao dogoditi bez Božjeg djelovanja i prisutnosti u životima određenih pojedinaca koji su iskusili milost spasenja u Isusu Kristu.

Još od sredine sedamdesetih počela se okupljati jedna skupina vjernika na proučavanju Biblije (kod Vinka Horaka), zatim druga (kod sestre Milene Sambolec), pa treća (kod brata Darka Petrova). Iako se u svojim počecima ove tri grupe međusobno nisu poznavale, čežnja za upoznavanjem druge braće i sestara koju je Božji Duh izgrađivao u njima spojila ih je te su u svibnju 1983. godine održali prvo zajedničko okupljanje s vjernicima iz Biograda, Šibenika, Obrovca, Trogira i Splita na Činti. Nakon toga, sve više osjećala potreba za zajedničkim prostorom gdje bi se okupljale postojeće kućne grupe, a to je ostvareno 1988. godine. Uz pomoć mnogih vjernika kupljen je prostor u kojemu se i danas održavaju sve redovite aktivnosti BC Zadar. Prvi je pastor crkve bio je Stevo Vuletić (1989.-1992.), zatim su crkvu vodile starješine i đakoni sve do 2002. godine kada BC Zadar dobiva novog pastora Teofila Mršića koji je u Zadru služio sve do 2019. godine. Trenutno kao pastor pripravnik crkvi služi Ivan Mustač koji je diplomirao na TBA u Krapini. Kroz svoju povijest BC Zadar je bila aktivna humanitarnim djelovanjem za vrijeme rata, biblijskim poučavanjem i seminarima kroz Biblijsku školu vođenom od brata Miška Horvateka, razvijanjem slavljeničkog tima Svjetionik koji je sudjelovao i na kršćanskom festivalu nekoliko puta te dva puta osvojio nagradu stručnog žirija.

ZAHVALJUJU

    • za vlastiti prostor kojeg je Bog providio i mogućnost sastajanja u njemu u ovo doba, te za angažman pastora Mršića oko renoviranja i legalizacije crkvenog prostora i svu braću i sestre koji su doprinijeli tome;
    • za pastore Vuletića i Mršića koji su služili crkvi u prošlosti, te za Božju milost što je u brzom vremenu crkvi providio novog pastora;
    • za mlade obitelji i njihovu djecu, te za sestre koje su uključene u rad s djecom;
    • za sve one koji služe u timu slavljenja, službi održavanja i uređivanja crkvenih prostorija;
    • za starije sestre koje su veliki primjer mlađima i ohrabrenju vjernika koji ih posjećuju za vrijeme ljeta.

POZIVAJU NA MOLITVU

    • za Božje vodstvo i zaštitu u novom razdoblju crkve;
    • za izgrađivanje svakog vjernika u sliku Spasitelja Isusa;
    • za Božju milost u izgrađivanju predanijih odnosa među braćom i sestrama i jačanju jedinstva;
    • za svakog vjernika da koristi Bogom dane darove na izgradnju crkve;
    • za oživljavanje duha evangelizacije i spremnost crkve da bude evangelizacijski aktivna.