Povezani molitvom - BC 'Emanuel', Varaždin

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Prva okupljanja baptističkih vjernika u Varaždinu krenula su još tijekom domovinskog rata kroz suradnju misionarskog para Keith iz Kanade i pastora Nikole Vukova. Uz redovita biblijska proučavanja na nekoliko lokacija u Varaždinu, došla su i prva obraćenja i krštenja, ali tada nije došlo do osnivanja crkve.

Tijekom godina se osnivaju nove kućne grupe, a u Varaždin doseljavaju Danijela i Jonatan Vukov s ciljem pomaganja osnivanja crkve. Baptistička crkva „Emanuel“ Varaždin službeno je otvorena 2001. godine, a uz crkvu počinje djelovati Udruga „Emanuel“ s posebnim naglaskom na radu s mladima i promicanju evanđelja kroz glazbu. Udruga 2013. godine mijenja ime u „Hoću život“ i od tada kroz kršćanske socijalne programe približava evanđelje Isusa Krista brojnim ljudima u čitavoj županiji, posebno mladima. „Hoću život“ tako postaje prepoznatljiva udruga u gradu Varaždinu po svom djelovanju te je i danas podržava grad Varaždin i Varaždinska županija.

Jonatan Vukov je 2004. godine rukopoložen za pomoćnog pastora crkve te je zadužen za rad s mladima i misiju & evangelizaciju. Crkva je kroz godine rasla i duhovno i brojčano, a početkom 2010. godine vodstvo crkve počinje moliti za ostalih pet gradova u Županiji u kojima nema evanđeoskih crkava, te  započinju misijsko djelovanje u Novom Marofu i Ivancu. U isto vrijeme, BC „Emanuel“ također pomaže u osnivanju crkve „Svjetlo svijeta“ u Varaždinu s kojom i danas izvrsno surađuju.

Velika promjena za crkvu nastaje u siječnju 2015.g. kada je glavni pastor Nikola Vukov otišao Gospodinu. Iako to nije bilo lagano razdoblje, Bog je ostao vjeran te velika većina nositelja crkve i glavnih službi (uz vodstvo p. Jonatana i starješinstva) nastavlja služiti ljudima u crkvi i izvan crkve. Nakon vremena molitve i posta, starješinstvo i vjernici BC „Emanuel“ Varaždin, 2019. godine odlučuju se na korak vjere – kupnju zgrade u kojoj se odvijaju bogoštovlja a koja je samo 500m udaljena od samog centra grada. Sa 0 kuna i ne znajući gdje i kako početi ali s čvrstom potvrdom da je to korak na koji ih Bog zove, u kratkih 1,5 g, (unutar Covid 19 pandemije), Bog milostivo otvara vrata i proviđa potrebna sredstva za kupnju zgrade. Sami članovi crkve, premda ih nema puno, uspijevaju sakupiti značajan dio tog iznosa. To je čudo koje su mogli zajedno doživjeti, Bogu neka je slava! Ostatak donacija došao je od ljudi koji su prepoznali i podržali viziju. Nakon toga crkva počinje minimalnu adaptaciju i dogradnju /preuređenje prostora. Prva faza je uspješno provedena. Uskoro slijedi druga a poslije i završno treća faza projekta. Također, krajem 2020.g. crkva se uključuje u pomaganje bračnog para koji služi na misijskom polju Kalnik-Križevci.

ZAHVALJUJU

    • za Božju milost nad njima kroz sve ove godine;
    • za donatore koje je Bog koristio da im omogući kupnju zgrade i obnovu temeljnih dijelova;
    • za različite službe u crkvi i kroz crkvu kao i spremnost članova da služe Gospodinu;
    • za misijsku viziju crkve i misijska polja Ivanec, Novi Marof, Kalnik;
    • za rast svih članova u Gospodinu kroz učeništvo i kućne grupe;
    • za potporu misionara;
    • za humanitaran rad kroz udrugu Hoću život.

POZIVAJU NA MOLITVU

    • da Gospodin dade članovima veću glad i žeđ za Njegovom Riječju, za služenjem poniznim i hrabrim srcem u zajednici i svojim bližnjima
    • za rukopolaganje pastora pripravnika Marina Šestaka, Božje vodstvo, naklonost i zaštitu;
    • za šestero braće i sestara koji se opremaju za služenje;
    • da Bog zaštiti, blagoslovi i ispuni Duhom vodstvo crkve;
    • da Bog dovrši djelo spasenja redovitih prijatelja crkve;
    • za zaštitu i spasenje djece članova crkve;
    • za projekte udruge Hoću život – Kuća mogućnosti, gospel Festival „Pokreni se“
    • za širenje Evanđelja u Varaždinu, Ivancu, Novom Marofu i Kalniku;
    • za nove donacije za završetak obnove crkve