Povezani molitvom - BC Sisak

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Baptistička crkva „Betel“ Sisak, osnovana je 1956 godine, od dvadesetak vjernika koji su živjeli na širem gradskom području, a koji su do tada bili članovi baptističke crkve Mošćenica. Prvi pastor crkve je bio Franjo Klem koji je sisačkoj crkvi dao smjer učenja i ukazao na potrebu pastorske službe.

Tako su od samih početaka mnoga braća bila potaknuta stjecati više spoznaje o Biblijskom nauku. Pred sam početak Domovinskog rata osnovana je i Misijska grupa Getsemani sa svrhom širenja evanđeoske poruke, kroz javna predavanja, radio emisije te humanitarno djelovanje. Učestala krštenja su dovela da je članstvo tada naraslo na preko 120 članova. Danas zahvaljuju Gospodinu koji im je kroz sve ove godine slao braću koja su naučavala Božju Riječ te su mogli stjecati znanja i iskustva kroz službu. Zahvalni su za priliku da budu dio misije u Pakistanu i Bosni podupirući tamošnje vjernike kroz molitvu i financije.

ZAHVALJUJU

    • za svu braću i sestre iz crkve koji su završili teološko obzrazovanje
    • zahvaljuju za pastore koji su potekli iz njihove crkve, a sada služe drugdje i za misionarku koja je krenula iz njihove crkve
    • za obitelj Stefan koji su im velika podrška i blagoslov dugi niz godina
    • za korejske pastore od kojih su učili disciplinu i predanost
    • za duše koje Bog upravo pridodaje i koje žele krštenjem potvrditi svoju vjeru u Isusa

POZIVAJU NA MOLITVU

    • da se ''reprogramiraju'' od djelomičnog učenja i prakse, na 'cjeloviti naum Božji' (Djela 20:27)
    • da predano slijede Isusa (Mt 4:19), budu učenici i druge čine učenicima (Mt 28:19-20)
    • da prihvate izazov, za koji osjećaju da ga Gospodin postavlja pred njih u posljednje vrijeme “da vršimo sve što je zapovijedio”, da budu djelatno poslušni