Povezani molitvom - BC Pakrac

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Baptistička crkva Pakrac je prošle godine proslavila 80 godina postojanja i 20 godina od obnove crkvene zgrade nakon Domovinskog rata. Tijekom svih ovih godina u crkvi je služilo sedamnaest pastora, a trenutačno je u službi pastor Mirče Manavski. U crkvi se okupljaju vjernici svih dobi, no ipak pretežno su stariji članovi kao dugogodišnji vjernici. U BC Pakrac se održava osnovnoškolski i srednjoškolski vjeronauk, razni tečajevi, proučavanja Biblije kako za vjernike tako i za prijatelje crkve.

Zahvaljuju:  

    • za Božju vjernost kroz sve godine
    • za lokaciju zgrade i prostorije koje im olakšavaju služenje
    • za rad starješinstva i svakog člana crkve koji su uključeni u rad
    • za svakog člana i prijatelja crkve koje im je Gospod dao
    • za mogućnost održavanja vjeronauka

Pozivaju na molitvu:

    • za prijatelje crkve da ih Bog dotakne da naprave potrebni korak ka obraćenju
    • za financijska sredstva namijenjena uređenju misijskog stana
    • za širenje Riječi Božje u gradu
    • za buduće planove u održavanju tečaja i projekata
    • za milost i mudrost Božju u radu i djelovanju crkve