Kalendar događanja za 2023.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

23. - 28. Zelena dolina - Dječji kamp II