Kalendar događanja za 2023.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

25. - 30. - Zelena dolina, Dječji kamp 1