Kalendar događanja za 2024.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

20. - Godišnja skupština; BC Karlovac