Kalendar događanja za 2023.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

15. BC Zagreb-Dubrava: Godšinja skupština SBC-a

21 - 23 BC Rijeka: Konferencija za mlade 'Fingerprint'