Kalendar događanja za 2019.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

11. - OMV konferencija, Crikvenica

11. - 13. - Fingerprint - Susret mladih, Rijeka