Zagreb, 26. svibnja 2018. (IBA) - Najnoviji ciklus Stvaraonice (program koji okuplja djecu osnovnoškolske dobi) počeo je u ožujku 2018. i završio predstavom za djecu i odrasle.

Naslov je bio „Nemoguća misija 1 i 2“, jer smo obrađivali dva nevjerojatna događaja iz Biblije koji su se i tada kada su se događali, ali još i dan-danas, činili nemogući za riješiti. Opet smo povezali dva događaja, jedan iz Starog te jedan iz Novog zavjeta. 

Predstava počinje razgovorom zatvorenika u Filipima među kojima su Pavao i Sila koji svjedoče o tome što je Gospodin do tada učinio u njihovim životima. Polako se dramom i pjesmama vraćamo u raniju prošlost da vidimo što se događalo Mešaku, Šadraku i Abed Negu kada su bili bačeni u užarenu peć. Bog ih je čudesno izbavio iz nemoguće  situacije te je i sam kralj Nabukodonozor počeo slaviti Boga. Priča se vraća u Novi zavjet gdje se događa još jedan nemogući događaj. U zatvoru, nakon molitve i slavljenja Pavla i Sile, Isus lomi sve okove i svi zatvorenici su oslobođeni, a i sam stražar odlučuje poslušati Isusov glas. 

Predstava završava pjesmom da ćemo i mi danas, kao što su radili brojni kršćani tijekom stoljeća, zauvijek pjevati da je Isus naš Spasitelj koji nas jedini može izbaviti iz nemogućih situacija.

Tea Moguš