Daruvar, 27. svibnja 2017. (IBA) - Profesori, diplomanti, prijatelji i obitelji okupili su se u Daruvaru, 27. svibnja, kako bi proslavili promociju četvorice diplomanata Teološke biblijske akademije iz Krapine.

TBA se razvila iz Evanđeoskog biblijskog instituta koji je djelovao od 1981. u Beču sa svrhom osposobljavanja pastora, crkvenih vođa i članova crkve bivše Jugoslavije. Od svog preseljenja u Hrvatsku 1998., TBA je osposobila 23 diplomanata trogodišnjeg ili četverogodišnjeg studija koji služe u Hrvatskoj, Bosni, Sloveniji i Srbiji. Mnogi su završili certificirani jednogodišnji studij i seminare (Ekspozitorski seminari i BIBLOS predavanja). Dvanaestorica naših diplomanata trenutno služe kao pastori mjesnih crkava. Devetorica diplomanata zajedno sa šest članova fakultteskog osoblja služili su ili trenutno služe na području osnivanja crkve. Trojica preostalih diplomanata Evanđeoskog biblijskog instituta trenutno služe kao pastori u Hrvatskoj, dok ostali obavljaju razne službe u Srbiji, Crnoj Gori, Češkoj, Austriji i Engleskoj. Trojica diplomanta predaju određene predmete na TBA. Među njima je i naš dekan dr. Miško Horvatek, Mario Kushner i mr. Damir Pintarić. Oni su također i pastori mjesnih crkava.

Ovom prilikom, udružili smo diplomante posljednjih dviju generacija (’13 i ’17) kako bismo svečano obilježili njihova postignuća. Ivan Špićak i članovi Baptističke crkve Daruvar bili su domaćini te su pomogli u organizaciji cijelog događaja. Na svečanosti su prisustvovali i članovi nekih drugih lokalnih crkava iz Daruvara, zajedno sa članovima Baptističke crkve iz Požege, Nove Gradiške, Golubinjaka i Koprivnice te crkve u Krapini i Čakovcu, gdje su naši diplomanti članovi. 

Jedan od naših diplomanata je Dragiša Milenković koji se po završetku trogodišnjeg programa 2013. (teolog) vratio u rodni grad Vlasitince u Srbiju gdje je osnovao crkvu. Dragiša, koji je nedavno bio i rukopoložen, nažalost nije mogao sudjelovati na svečanosti promocije jer mu je ulazak u Hrvatsku bio zabranjen iz nepoznatih razloga. Branimir Plavšić je, nakon završetka istog studijskog programa kao i Dragiša 2013. godine, oženio Lillybeth i osnovao crkvu u svom rodnom gradu Lećarku blizu Srijemske Mitrovice u sjevernom dijelu Srbije.  

Daniel Herceg je završio trogodišnji program (teolog) prošle godine i trenutno vodi slavljenje i omladinu u Baptističkoj crkvi Betanija u Čakovcu. Odlučio je nastaviti svoje obrazovanje te pohađa studij magisterija iz teologije u sklopu TMAI-a u Europi. Ivan Mustač, član Baptističke crkve Emanuel u Krapini, završio je četverogodišnji studij (diplomirani teolog). Oženjen je Irenom i Bog ih je ove godine blagoslovio s prvim djetetom, Lukom Joelom. Ivan radi kao administrator Teološke biblijske akademije i vodi omladinu u crkvi u Krapini. Nastavio je s radom na magisteriju iz biblijskog savjetovanja zajedno s Irenom. Studiraju na Masters sveučilištu u Santa Clariti, LA.

Osim studenata koji nastavljaju studij, četvorica članova fakultetskog osoblja TBA obrazuje se za viši akademski stupanj. Mario Kushner je završio svoj magistarski rad i čeka diplomiranje na EBTC-u u Berlinu (magisterij teologije). Kristian Brackett, zamjenik dekana, približava se završetku doktorskog studija na Southern Baptist Theological Seminary u Lousvilleu, Kentucky. Stephen Coney nastavlja rad na svom doktorskom studiju na Luther Rice Seminary u Conversu, Georgia. Damir Pintarić započinje svoj doktorski studij na Masters Seminary u Sun Valleyu, CA. Teološka biblijska akademija je članica Master's Academy International, koja objedinjuje 17 škola, od Južne Afrike do Njemačke, od Japana do Meksika, od Novog Zelanda do Hondurasa. Pored Krapine, TMAI Europa ima svoje škole u Berlinu, Zurichu, Tiraniji, Beču, Messini (Italija), Leonu (Španjolska) i u Brnu (Češka). TMAI Europa nudi studij magisterija iz teologije, a Krapina je domaćin prvih predavanja u sklopu tog programa. Predavanja su održana u lipnju od 12.-16. ove godine. Sve škole u sklopu TMAI-a zajedno imaju oko 1200 studenata i više od 4000 diplomanata koji služe u crkvama u cijelom svijetu.

Kristian Bracket