Ivica Horvat rukopoložen za pastora BC Zagreb - Radićeva

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Zagreb, 25. veljače 2018. (IBA) - 'Slugo Gospodnji, Ivice Horvat, u ime Isusa Krista proglašavam te pastorom Saveza baptističkih crkava u Republici Hrvatskoj da obavljaš propovjedničku i učiteljsku službu, te da obavljaš sve obrede unutar Saveza BC. Ovim imenovanjem stječeš sva prava i obveze pastora Saveza BC u RH. Ujedno te proglašavam i pastorom BC Zagreb da obavljaš povjerenu ti službu na slavu Boga Oca, Sina i Svetoga Duha. Amen.'

Ovim riječima je tajnik Saveza BC u RH, Željko Mraz rukopoložio 25. veljače 2018. godine brata Ivicu Horvata za pastora BC Zagreb. 

Te je nedjelje, BC Zagreb - Radićeva bila ispunjena do posljednjeg mjesta; mnogi gosti, pastori, došli su na svečano bogoslužje rukopolaganja. Za tu prigodu oformljen je i zbor iznenađenja sa istom pjesmom koja je bila otpjevana i pokojnom ocu našeg sadašnjeg pastora, Josipu Horvatu na njegovo rukopolaganje za službu pastora. 

Toma Magda, predsjednik Saveza BC održao je propovijed temeljenu na stihovima iz Poslanice efežanima 4: 7 – 16. Naglasak propovijedi je bio da je Krist izvor svake službe, On je taj koji daje pastira crkvi da pripravi svete za djelo službe. I to je najvažniji zadatak pastora – izgradnja Kristova tijela.

Nakon propovjedi, Ivica Horvat je javno pred svima prihvatio odgovornost službe potvrđujući da:

Vjeruje da ga je Gospod pozvao u ovu uzvišenu službu, 
Vjeruje da je Sveto Pismo Staroga i Novoga zavjeta nadahnuta Riječ Božja u kojoj je objavljena istina potrebna za naše spasenje, 
Da će disciplinirano i vjerno čitati i proučavati Riječ Božju, te u molitvi tražiti mudrost i snagu kakao bi predano obavljao povjerenu mu službu, 
Da će propovijedati istinitu Božju Riječ u vrijeme i nevrijeme bez obzira na cijenu koju će morati platiti, 
Da će biti pastor svima onima koji će trebati njegovu pomoć i koji će mu biti povjereni, 
Da će zajedno sa službenicima suradnicima raditi na izgradnji obitelji Božje,
Da će, ugledajući se na Krista biti primjer u svome domu, zajednici, izvan nje, svjedočeći tako svoj poziv i svoju pripadnost Kristu

I mi, crkva, obećali smo da ćemo uz Božju pomoć prihvaćati Ivicu Horvata, slugu Isusa Krista, kao pastora kojeg nam je Bog dodijelio, te da ćemo ga nositi u svojim molitvama tražeći volju Božju i Njegovo vodstvo kako bismo se zajedno izgrađivali i rasli u vjeri, nadi i ljubavi.

Braća Toma Magda predsjednik Saveza BC, Ladislav Ružička dopredsjednik Saveza BC i Darko Mikulić član Izvršno odbora Saveza BC molili su nad pastorom Ivicom Horvatom i njegovom suprugom Rahelom molitvu blagoslova, vodstva, pomazanja i zaštite.

Pastor Ivica Horvat je zahvalio svim prisutnima, zajednici koja ga je izabrala i nosi ga u molitvama, vodstvu crkve, predstavnicima Saveza BC, svim uzvanicima i gostima, radnicima u svojim firmama i poslovnim partnerima, supruzi Raheli, kćerima i ostaloj rodbini. 

I mi smo zahvalni Gospodinu za vjeru našeg pastora u Očinsku ljubav koja će ga, kako je istaknuo, ispuniti snagom da kao ponizni Gospodnji sluga učini ono što mu je dužnost u snazi Duha Svetoga.

Blaženka Merhaut Bjelopavlović