Glas crkve broj 56-57

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama