Božićni broj Biltena (br. 96) izašao je iz tiska, a njegovu elektronsku verziju možete vidjeti ovdje.