Svaka generacija treba Reformaciju

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

Čakovec, 25.-29. listopada 2017. (IBA) - Tijekom cijele 2017. godine, a poglavito u mjesecu listopadu, diljem Europe obilježavala se 500. obljetnica reformacije pod geslom REF 500. U Međimurju, gradu Zrinskih, Čakovcu, Baptistička crkva Betanija tim je povodom organizirala četiri predavanja.

Dr. Miško Horvatek govorio je na temu 'Reformacija Reformacije - Anabaptizam' kojom prilikom je osvijetlio tu zaboravljenu i od svih najviše proganjanu granu reformacije, naglasivši kako je i prije reformacije VI. stoljeća, kroz cijelu crkvenu povijest postojala crkva koja je vjerovala i živjela po načelu Sola Scriptura. 

Pastor Trinity Reformed church iz Njemačke, Toby Dubose govorio je na temu 'Post tenebras lux!' ('Poslije tame svjetlo!'). Iz Evanđelja po Ivanu 9. poglavlja ukazujući kako je svjetlo to koje ide prema tami, a ne suprotno, predavač je naglasio kako svaka reformacija započinje sa svjetlom, sa samo milošću Božjom koja je 'jedini most između krivnje i slave.'

O glavnom teološkom okidaču reformacije, o ispreplitanju i proturječju između četiri prisutna duhovna autoriteta govorio je pastor Damir Pintarić. Biblija, tradicija (učenje crkvenih otaca, učenje Sabora, papa), razum i osobno iskustvo (viđenje, doživljaj, osjećaj, intuicija) nerijetko proturječe jedan drugome što dovodi do zbunjenosti, dezorijentiranosti i slabljenju autoriteta. Reformatori su ponavljali i još uvijek ponavljaju da je Biblija 'Norma Normans!' (Norma koja vlada!), a da su svi ostali duhovni autoriteti  'norma normata! ' ('norme kojima se vlada!'). Isti je predavač serijal događanja i predavanja zaključio s temom 'Semper reformanda!' ('Stalno obnavljanje!'), naglasivši kako je zbog urođene duhovne degeneracije, pali čovjek sklon stalnoj deformaciji koja ne poznaje vremenske niti denominacijske granice, i zato svaka generacija i svaka denominacija treba stalnu reformaciju - povratak na zadanu Normu. 'Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei' ('Obnovljena Crkva stalno se obnavlja prema Riječi Božjoj!')

Sve poruke možete pregledati i preslušati ovdje.