Kalendar događanja za 2019.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

21. - 31. - Teen kamp - Činta