Kalendar događanja za 2017.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

24. – 26. Stručni skup za vjeroučitelje, Crikvenica

21. – 23. 4. OMV seminar, Crikvenica

10. Sirač: malonogometni turnir

11. Dan mladih SBC-a

17. - 24. - Kamp Činta: Pomagači

25. - 1.7. - Kamp Činta: Hoću život (Varaždin)

2. - 9. Činta: OK

10. - 20. Činta: Stari Čintaši

21. – 31. Činta: Kamp za tinejdžere

1. - 8. - Činta: Pastorska

17. - 24. - Činta: Prijatelji

6. - 8. Fingerprint, Susret mladih, Rijeka 

27. – 29. OMV konferencija, Crikvenica

27. - 29. 'Svaka generacija treba reformaciju' - BC 'Betanija, Čakovec

31. - Svečana akademija povodom 500-te godišnjice Reformacije - HNK Zagreb

6. - Dan molitve baptističkih žena svijeta