Kalendar događanja za 2019.

SBC - Savez živih crkava ujedinjenih poslanjem i služenjem svojim lokalnim zajednicama

1. -  3. – Stručni skup za vjeroučitelje, Crikvenica

22. - 24. - OMV seminar, Fužine

21. - 31. - Teen kamp - Činta

21. - Stručni skup vjeroučitelja, Zagreb

11. - OMV konferencija, Crikvenica

11. - 13. - Fingerprint - Susret mladih, Rijeka