Europski baptisti zabrinuti rastućom religijskom netolerancijom

Prag/Bern (EBF) – Na švicarskom referendumu održanom 29. studenog, većina od 57,5% Švicaraca na poticaj Švicarske narodne stranke, izjasnila se protiv gradnje minareta na džamijama. Evanđeoski krugovi u Švicarskoj i šire izrazili su svoju veliku zabrinutost u svezi odluke koju drže kršenjem religijskih sloboda.

Peck: 'iznenađen i razočaran'
Tony Peck, glavni tajnik Europske baptističke federacije izrazio je svoje iznenađenje i razočaranje ishodom referenduma. Zabrana izgradnje minareta 'udara u srce vjerske tolerancije, za koju sam držao da Švicarci visoko cijene.' Prema Pecku ishod je također u suprotnosti s člankom 9. Europske konvencije o ljudskim pravima koja svim ljudima daje pravo na slobodno izražavanje svoje vjere, bilo privatno, bilo javno. Peck je izrazio razumijevanje za činjenicu da je strah od rastućeg islamskog fundamentalizma pridonio odluci. Pa ipak sama Švicarska do sada nije bila suočena s tom prijetnjom. Legitimno je pitanje kako nacija namjerava očuvati svoj identitet dok u društvo integrira druge vjerničke skupine. Njemačka, Francuska, Velika Britanija i druge zapadne zemlje rade na istim pitanjima. Unatoč tome Peck je zabrinut što će odluka oslabiti identitet švicarskih muslimana i voditi k rastućem rasizmu i vjerskoj netoleranciji širom Europe. Odluka će također 'imati neželjene posljedice i po kršćane koji žive u islamskim zemljama gdje je vjerska sloboda često pod znakom pitanja'.  Peck je naveo jednog od pionira baptizma Thomasa Helwysa koji se još 1612 godine založio za vjersku toleranciju za sve – uključujući i Muslimane. Peck je pozvao baptiste u Švicarskoj da dignu svoj glas u ime vjerskih sloboda protiv referendumske odluke.

Baptistički predsjednik: Šerijatski zakon i prisilni brakovi su uključeni
Predsjednik Švicarskog baptističkog saveza, odvjetnik Peter Deutsch (Bern) naglasio je da su sve slobodne crkve kao i Švicarska evanđeoska alijansa javno izrazile svoj stav protiv referenduma, proglašavajući zabranu gradnje minareta 'nesrazmjernom'. Dodao je da nisu uspjeli pokušaji da se u zajednicama smanji strah od rasta islama. Njegov je dojam da minareti nisu pravo pitanje na ovom referendumu, već da je riječ o reakciji na islamizaciju društva izraženoj šerijatskim zakonom i prisilnim brakovima. Odluka doduše utječe na pravo slobodnog izražavanja vjerskih osjećaja, no pri tom je važno ozbiljno uzeti u obzir 'signal narodnog raspoloženja'. Sukob s Libijom koji je trajao preko godinu dana, također je igrao važnu ulogu u ovom pitanju, kao i arogantno ponašanje pojedinih islamskih skupina. Rezultati referenduma su glasovi nepovjerenja koje vlada i parlament moraju ozbiljno uzeti u obzir. No, Deutsch je također kritizirao neprilično ponašanje nekih švicarskih političara kad su se susreli s predstavnicima muslimanskih institucija kao što je Organizacija islamskih zemalja. Trebali su pritom biti odlučniji u traženju vjerskih sloboda u njihovim zemljama. Deutsch je u razgovoru za EBF Press službu izrazio svoje uvjerenje da odluka referenduma ima male šanse na Sudu za ljudska prava u Strasbourgu.

Vjerska sloboda nije određena tornjevima
Stefan Gisiger (Thalwil), glavni tajnik švicarskog baptističkog saveza, naglasio je da su kršćanska i muslimanska sloboda vjere i savjesti nije određena tornjevima. Debate koje su vođene u predreferendumsko vrijeme bile su nabijene emocijama i nisu vodile ozbiljnoj raspravi na bitna pitanja o muslimanima i islamu. Prema Gisigeru, koji također služi kao pastor, to je bio slučaj i u baptističkim zajednicama. 'Švicarski kršćani nisu bili i još uvijek nisu jednomisleni po tom pitanju.' Iako su visoko rangirani političari i vjerski poglavari pozvali na odbacivanje inicijative, mnogi su je protestanti poduprli.

Alijansa razočarana muslimanskim organizacijama
Švicarska evanđeoska alijansa izrazila je svoje razočaranje rezultatima. U svojoj izjavi kaže da je odluka više no ikad udaljila od konstruktivnog rješenja problema. Prema njezinu tajniku Hansjörg Leutwyleru (Zurich), inicijativa nije odgovorila na važno pitanje koje se tiče svakodnevnog života: šerijatskog zakona i prisilnih brakova. Rezultati također slabe pozicije progonjenih kršćana u islamskim zemljama. Također nije osnažen ni švicarski kredibilitet po pitanju ljudskih prava. No, Alijansa je također izrazila i svoje razočaranje muslimanskim organizacijama u zemlji. Zanemarili su odašiljanje jasnih signala u prilog harmonične koegzistencije i nisu uspjeli smiriti strah od politiziranog islama. Švicarsko udruženje slobodnih crkava predstavlja 600 zajednica s ukupno 150 000 članova i prijatelja. Švicarski baptistički savez ukuplja 10 zajednica s 1 200 članova.

Klaus Rösler